Metody polowań stosowane w Polsce są zróżnicowane i dostosowane do rodzaju zwierzyny, warunków terenowych oraz tradycji łowieckich. Współczesne metody polowań obejmują zarówno techniki tradycyjne, jak i nowoczesne. Oto przegląd najważniejszych metod polowań:

1. Polowanie z podchodu

 • Opis: Polega na cichym i ostrożnym podchodzeniu do zwierzyny na odległość umożliwiającą skuteczny strzał. Myśliwy stara się jak najbardziej zbliżyć do zwierzyny, wykorzystując teren, roślinność i warunki pogodowe.
 • Zastosowanie: Najczęściej stosowane do polowań na jelenie, sarny, dziki i inne zwierzęta łowne.

2. Polowanie z zasiadki

 • Opis: Myśliwy czeka na zwierzynę w ukryciu (ambona, czatownia, wykopany dół). Polowanie odbywa się w miejscach, gdzie zwierzyna regularnie się pojawia (np. przy wodopojach, paśnikach).
 • Zastosowanie: Często stosowane do polowań na dziki, jelenie, sarny oraz ptactwo.

3. Polowanie z nagonką

 • Opis: Organizowane grupowo polowanie, gdzie naganiacze wypłaszają zwierzynę w kierunku myśliwych ustawionych na stanowiskach strzeleckich.
 • Zastosowanie: Powszechnie stosowane podczas polowań zbiorowych na dziki, jelenie, sarny oraz lisy.

4. Polowanie z psami

 • Opis: Wykorzystanie psów myśliwskich do wypłaszania, tropienia lub aportowania zwierzyny. Różne rasy psów mają specjalistyczne role, takie jak aportery, gończe czy norowce.
 • Zastosowanie: Polowania na ptactwo wodne (kaczki, gęsi), drobną zwierzynę (zające, bażanty) oraz drapieżniki (lisy, borsuki).

5. Polowanie z sokołami (sokolnictwo)

 • Opis: Tradycyjna metoda polowania z wykorzystaniem drapieżnych ptaków, takich jak sokoły, jastrzębie czy orły. Ptaki są szkolone do łapania zwierzyny.
 • Zastosowanie: Polowania na ptactwo (kaczki, bażanty) oraz drobną zwierzynę (zające).

6. Polowanie z łukiem

 • Opis: Polowanie przy użyciu tradycyjnego łuku lub nowoczesnego łuku bloczkowego. Myśliwy musi podejść bardzo blisko zwierzyny, aby oddać celny strzał.
 • Zastosowanie: Polowania na drobną i średnią zwierzynę, takie jak jelenie, sarny, dziki.

7. Polowanie z kuszą

 • Opis: Kusze są mniej popularne, ale stosowane podobnie jak łuki. Wymagają dużej precyzji i cichego podejścia do zwierzyny.
 • Zastosowanie: Polowania na drobną i średnią zwierzynę.

8. Polowanie z bronią palną

 • Opis: Najczęściej używana metoda, wykorzystująca różne rodzaje broni palnej, takie jak sztucery, dubeltówki czy strzelby.
 • Zastosowanie: Wszechstronne, stosowane do polowań na wszystkie gatunki zwierzyny łownej, od drobnych ptaków po duże ssaki.

9. Polowanie z wabikami

 • Opis: Myśliwy używa specjalnych urządzeń lub naśladuje dźwięki, aby przyciągnąć zwierzynę w zasięg strzału. Wabienie może dotyczyć zarówno zwierząt drapieżnych, jak i roślinożernych.
 • Zastosowanie: Często stosowane do polowań na jelenie (wabienie w okresie rykowiska), dziki oraz drapieżniki, takie jak lisy.

10. Polowanie zbiorowe

 • Opis: Organizowane na dużą skalę polowanie, w którym uczestniczy wielu myśliwych i naganiaczy. Stosowane na dużych obszarach leśnych lub polnych.
 • Zastosowanie: Polowania na dziki, jelenie, sarny oraz lisy.

Każda z tych metod wymaga odpowiednich umiejętności, sprzętu oraz znajomości zachowań zwierzyny. Współczesne polowanie w Polsce jest regulowane prawnie, aby zapewnić zrównoważoną gospodarkę łowiecką i ochronę środowiska naturalnego.