Zwierzyna łowna w Polsce obejmuje różnorodne gatunki ssaków i ptaków, które są przedmiotem polowań zgodnie z przepisami prawa łowieckiego. Każdy gatunek ma określony sezon łowiecki oraz zasady ochrony, które mają na celu zrównoważoną gospodarkę łowiecką. Poniżej znajduje się przegląd głównych gatunków zwierzyny łownej w Polsce:

Ssaki łowne

1. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)

 • Sezon łowiecki: Samce (byki) od 21 sierpnia do końca lutego, samice (łanie) i młode (cielęta) od 1 października do 15 stycznia.
 • Opis: Duże ssaki kopytne, o imponujących porożach u samców, występujące głównie w lasach.

2. Sarna europejska (Capreolus capreolus)

 • Sezon łowiecki: Samce (rogacze) od 11 maja do 30 września, samice (kozy) i młode (koźlęta) od 1 października do 15 stycznia.
 • Opis: Mniejsze od jeleni, występujące w lasach, na polach i łąkach. Rogacze posiadają niewielkie poroże.

3. Dzik (Sus scrofa)

 • Sezon łowiecki: Cały rok.
 • Opis: Duże ssaki o charakterystycznej budowie, z silnymi kłami u samców (odyniec). Żyją w lasach, ale coraz częściej spotykane na terenach rolniczych.

4. Daniel (Dama dama)

 • Sezon łowiecki: Samce (byki) od 1 października do końca lutego, samice (łanie) i młode (cielęta) od 1 października do 15 stycznia.
 • Opis: Ssaki kopytne o charakterystycznych łopatowatych porożach u samców, często hodowane w zagrodach.

5. Łoś (Alces alces)

 • Sezon łowiecki: Obecnie pod całkowitą ochroną, polowanie zabronione.
 • Opis: Największe ssaki kopytne w Polsce, o masywnych ciałach i dużych porożach u samców.

6. Lis rudy (Vulpes vulpes)

 • Sezon łowiecki: Cały rok.
 • Opis: Popularny drapieżnik, często spotykany w lasach, na polach i w pobliżu osiedli ludzkich.

7. Borsuk europejski (Meles meles)

 • Sezon łowiecki: Od 1 września do 30 listopada.
 • Opis: Średniej wielkości drapieżnik, o charakterystycznym czarno-białym umaszczeniu.

8. Zając szarak (Lepus europaeus)

 • Sezon łowiecki: Od 1 listopada do 31 grudnia.
 • Opis: Popularny gryzoń, występujący na polach, łąkach i w lasach.

Ptaki łowne

1. Bażant (Phasianus colchicus)

 • Sezon łowiecki: Od 1 października do końca lutego.
 • Opis: Duży ptak łowny o kolorowym upierzeniu, często introdukowany w celu polowań.

2. Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)

 • Sezon łowiecki: Od 15 sierpnia do 21 grudnia.
 • Opis: Najpopularniejsza dzika kaczka w Polsce, występująca na wodach stojących i płynących.

3. Gęś gęgawa (Anser anser), gęś białoczelna (Anser albifrons), gęś zbożowa (Anser fabalis)

 • Sezon łowiecki: Od 1 września do 21 grudnia.
 • Opis: Gatunki dzikich gęsi, migrujące przez Polskę i występujące na terenach wodno-błotnych.

4. Kuropatwa (Perdix perdix)

 • Sezon łowiecki: Od 11 września do 21 października.
 • Opis: Mały ptak łowny, występujący na polach i łąkach, często w stadach.

Ochrona i regulacje

 • Ochrona gatunkowa: Niektóre gatunki zwierzyny łownej są objęte całkowitą ochroną (np. łoś), co oznacza zakaz polowania na nie.
 • Sezony łowieckie: Określone przez prawo terminy polowań na poszczególne gatunki mają na celu ochronę populacji zwierząt i ich rozmnażania.
 • Licencje i zezwolenia: Myśliwi muszą posiadać odpowiednie licencje i zezwolenia na polowanie, a także przestrzegać zasad etyki łowieckiej.

Zrównoważona gospodarka łowiecka i ochrona przyrody są kluczowe dla utrzymania zdrowych populacji zwierzyny łownej oraz jej naturalnych siedlisk w Polsce.