Hodowla zwierzyny łownej, znana również jako hodowla łowna lub hodowla myśliwska, to praktyka hodowania dzikich zwierząt dla celów łowieckich lub rekreacyjnych. Główne cele hodowli zwierzyny łownej obejmują:

  1. Populacja i ochrona gatunków: Hodowla zwierzyny łownej może pomóc w zwiększeniu populacji zagrożonych lub wymierających gatunków dzikich zwierząt poprzez kontrolowane warunki hodowlane i ochronę przed drapieżnikami oraz kłusownikami.
  2. Zaspokojenie zapotrzebowania na mięso: Hodowla zwierzyny łownej może zapewnić zrównoważone źródło mięsa dla myśliwych i lokalnych społeczności, ograniczając jednocześnie presję na dzikie populacje zwierząt łownych.
  3. Rekreacja myśliwska: Hodowla zwierzyny łownej może służyć jako forma rekreacji dla myśliwych, którzy cenią sobie możliwość polowania na dużą zwierzynę w kontrolowanych warunkach.
  4. Edukacja i badania: Hodowla zwierzyny łownej może służyć również celom edukacyjnym i badawczym, umożliwiając naukowcom i studentom naukę o biologii, zachowaniu i ekologii dzikich zwierząt.

Metody hodowli zwierzyny łownej mogą się różnić w zależności od lokalnych uwarunkowań, dostępności zasobów i celów hodowli. Mogą obejmować:

  • Hodowlę na wolności: Zwierzęta są hodowane na dużych obszarach naturalnych lub półnaturalnych, gdzie mogą prowadzić bardziej naturalny tryb życia. Hodowla na wolności może być bardziej kosztowna i wymagać więcej pracy, ale może prowadzić do zdrowszych populacji zwierząt.
  • Hodowlę w zamknięciu: Zwierzęta są trzymane w zamknięciach lub ogrodzonych obszarach, które mogą być różnej wielkości. To podejście umożliwia większą kontrolę nad zwierzętami, ich żywieniem i opieką, ale może prowadzić do mniejszej różnorodności genetycznej.

Hodowla zwierzyny łownej podlega często regulacjom prawno-administracyjnym, aby zapewnić zrównoważone zarządzanie populacjami zwierząt oraz zapobiec nielegalnemu handlowi i kłusownictwu.