1. Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ):
  • Przystąpienie do PZŁ jest pierwszym krokiem do uzyskania licencji myśliwego. Wymagane jest złożenie wniosku oraz opłacenie składki członkowskiej.
 2. Szkolenie i egzamin:
  • Przyszli myśliwi muszą ukończyć kurs teoretyczny i praktyczny z zakresu łowiectwa, obejmujący m.in. prawo łowieckie, ekologię, rozpoznawanie zwierząt, bezpieczeństwo i pierwszą pomoc.
  • Po ukończeniu kursu należy zdać egzamin, który składa się z części pisemnej, ustnej oraz praktycznej.
 3. Staż kandydacki:
  • Kandydaci na myśliwych odbywają roczny staż w kole łowieckim, podczas którego zdobywają praktyczne doświadczenie pod okiem doświadczonych myśliwych.
 4. Uzyskanie pozwolenia na broń:
  • Po zdaniu egzaminu i ukończeniu stażu kandydackiego, należy ubiegać się o pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej w Komendzie Wojewódzkiej Policji.
 5. Przystąpienie do koła łowieckiego:
  • Po uzyskaniu licencji myśliwego można przystąpić do koła łowieckiego, które organizuje polowania i dba o gospodarkę łowiecką na swoim terenie.

Wyposażenie myśliwego

 1. Broń myśliwska:
  • Najczęściej używane są strzelby gładkolufowe oraz sztucery. Dobór broni zależy od rodzaju polowania i zwierzyny.
 2. Amunicja:
  • Różne rodzaje amunicji są używane do polowania na różne gatunki zwierząt. Ważne jest, aby dobrać odpowiednią amunicję do broni i zwierzyny.
 3. Odzież myśliwska:
  • Odzież powinna być wygodna, ciepła i kamuflująca. Warto zainwestować w wodoodporne buty, kurtkę i spodnie, które zapewnią komfort w różnych warunkach pogodowych.
 4. Akcesoria:
  • Lornetka, noże myśliwskie, plecak, latarka, mapy, kompas lub GPS, oraz apteczka pierwszej pomocy to podstawowe wyposażenie każdego myśliwego.
 5. Ochrona słuchu i oczu:
  • Słuchawki ochronne lub zatyczki do uszu chronią przed hałasem strzałów, a okulary ochronne zabezpieczają oczy przed odłamkami i innymi urazami.

Pierwsze polowanie

 1. Przygotowanie:
  • Dokładnie zaplanuj polowanie, sprawdź prognozę pogody, przygotuj odpowiednie wyposażenie i sprawdź stan techniczny broni.
 2. Doświadczeni myśliwi:
  • Na pierwsze polowanie warto wybrać się z doświadczonymi myśliwymi, którzy udzielą wsparcia i cennych wskazówek.
 3. Zachowanie ciszy i ostrożności:
  • Polowanie wymaga cierpliwości i umiejętności zachowania ciszy. Ważne jest, aby poruszać się cicho i uważnie obserwować otoczenie.
 4. Strzał:
  • Przed oddaniem strzału upewnij się, że masz czysty widok na zwierzynę i że nie ma żadnych przeszkód ani osób w strefie strzału. Pamiętaj o zasadach humanitarnego odstrzału.

Bezpieczeństwo na polowaniu

 1. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią:
  • Broń powinna być zawsze traktowana jak załadowana. Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt, jeśli nie zamierzasz strzelać. Przechowuj broń i amunicję zgodnie z przepisami.
 2. Znajomość terenu:
  • Przed polowaniem zapoznaj się z terenem, na którym będziesz polować, oraz z miejscami, w których mogą przebywać inni myśliwi.
 3. Komunikacja:
  • Utrzymuj kontakt z innymi myśliwymi za pomocą radiotelefonów lub telefonów komórkowych. Ustal zasady poruszania się po terenie polowania i sygnalizacji.
 4. Oznaczenia:
  • Noś wyraźne oznaczenia (kamizelki odblaskowe) w miejscach, gdzie jest duże ryzyko spotkania innych myśliwych.
 5. Pierwsza pomoc:
  • Zawsze miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i znaj podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.