Wydrukuj tę stronę
sobota, 20 marzec 2021 16:56

Informacja dotycząca skutków wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Leśnictwa i Łowiectwa

Warszawa, 17 marca 2021 r.

 

Informacja dotycząca skutków wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

 

Według stanu na dzień 17 marca 2021 r. w czterech województwach nie zostały podjęte uchwały sejmików województw o podziale województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii (województwo: mazowieckie, łódzkie, lubelskie, śląskie). Ze względu na stan prac nad uchwałami w ww. województwach nie jest możliwe wejście w życie takich uchwał we wszystkich województwach do 31 marca 2021 r. Dlatego Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa), której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wygaśnięcia dotychczasowego podziału województw na obwody łowieckie oraz braku umów dzierżawy obwodów łowieckich w województwach, w których sejmiki województw nie podjęły uchwał o podziale województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii.

Zgodnie z ustawą nastąpi przesunięcie z 31 marca 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. terminu,
w którym sejmiki województw są obowiązane do dokonania, w drodze uchwały, nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii. W konsekwencji podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed dniem wejścia w życie nowelizowanej ustawy mają zachować ważność do 31 marca 2022 r.

Umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy mają obowiązywać do 31 marca 2022 r., a nie do 31 marca 2021 r.

Natomiast nowe podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, mają zachować ważność i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 31 marca 2021 r.

Skutkiem wejścia w życie ustawy dla stosowania rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. poz. 139) będzie konieczność ponownego złożenia wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie, z uwzględnieniem kolejnego łowieckiego roku gospodarczego, w terminie określonym w § 2 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia oraz ponowne dokonanie oceny złożonych wniosków i wnioskodawców na zasadach określonych w tym rozporządzeniu. Utracą tym samym moc prawną wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, a także uchwały komisji w sprawie oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich i wnioskodawców.

Czytany 851 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 październik 2021 11:06
Super User

Najnowsze od Super User

Na naszej stronie używamy plików cookies w celu lepszego świadczenia usług.