Koła Łowieckie

Ochrona przyrody, pasja łowiecka

Koła łowieckie są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), odgrywając kluczową rolę w zarządzaniu zasobami przrodniczymi i populacjami dzikich zwierząt w Polsce. Ich działalność obejmuje szeroki zakres zadań, w tym ochronę środowiska, kontrolę populacji zwierzyny oraz organizację polowań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Każde koło łowieckie działa na terenie określonego obszaru, co pozwala na efektywne zarządzanie lokalnymi ekosystemami.

Koła łowieckie również angażują się w działania edukacyjne, promując etyczne praktyki łowieckie i dbając o przekazywanie tradycji łowieckiej kolejnym pokoleniom.

Współpraca między kołami łowieckimi a Polskim Związkiem Łowieckim zapewnia spójność działań i realizację celów związanych z ochroną przyrody oraz zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi.


Lista Kół Łowieckich w województwie lubelskim

 • Koło Łowieckie nr 10 “Leśnik” w Biłgoraju
 • Koło Łowieckie nr 11 “Bażant” w Lubyczy Królewskiej
 • Koło Łowieckie nr 12 “Sarna” w Zarzeczu
 • Koło Łowieckie nr 14 “Rogacz” w Hrubieszowie
 • Koło Łowieckie nr 15 “Niwa”
 • Koło Łowieckie nr 17 “Jeleń” w Żółkiewce
 • Koło Łowieckie nr 20 “Głuszec” w Biłgoraju
 • Koło Łowieckie nr 21 “Wilk” w Zamościu
 • Koło Łowieckie nr 28 “Rogacz” w Józefowie
 • Koło Łowieckie nr 31 “Bażant” w Turobinie
 • Koło Łowieckie nr 32 “Lis” w Tomaszowie Lubelskim
 • Koło Łowieckie nr 40 “Szarak” w Strzyżowie
 • Koło Łowieckie nr 41 “Łoś” w Dołhobyczowie
 • Koło Łowieckie nr 42 “Cichy Bór” w Modryńcu
 • Koło Łowieckie nr 43 “Bażant” w Hrubieszowie
 • Koło Łowieckie nr 44 “Roztocze” w Zamościu
 • Koło Łowieckie nr 45 “Ponowa” w Hrubieszowie
 • Koło Łowieckie nr 46 “Bażant” w Biłgoraju
 • Koło Łowieckie nr 57 “Padwa” w Zamościu
 • Koło Łowieckie nr 58 “Towarzystwo Racjonalnego Polowania” w Zamościu
 • Koło Łowieckie nr 59 “Słonka” w Zwierzyńcu
 • Koło Łowieckie nr 60 “Ryś” w Zamościu
 • Koło Łowieckie nr 61 “Roztocze” w Zamościu
 • Koło Łowieckie nr 62 “Piżmak” w Nieliszu
 • Koło Łowieckie nr 65 “Sokół” w Tomaszowie Lubelskim
 • Koło Łowieckie nr 71 “Cyranka” w Tomaszowie Lubelskim
 • Koło Łowieckie nr 78 “Cietrzew” w Szczebrzeszynie
 • Koło Łowieckie nr 87 “Hubertus” w Kaczórkach
 • Wojskowe Koło Łowieckie nr 110 “Orlik” w Hrubieszowie
 • Wojskowe Koło Łowieckie nr 121 “Świt” w Zamościu
 • Koło Łowieckie „Jeleń” w Aleksandrowie
 • Koło Łowieckie “Bielik” w Zamościu
 • Koło Łowieckie “Ostoja” w Zamościu
 • Koło Łowieckie “Wadera” w Grabowcu
 • Koła Zamiejscowe